Skole barn

Trygge råd til foreldre med skolebarn – Bufdir

Bli lærerambassadør for Redd Barna! Bli med å spre kunnskap om barns rettigheter på din skole og motta alt vårt undervisningsmateriell gratis!

Gratis undervisningsmateriell til skole og barnehage

Gratis undervisningsmateriell til skole og barnehage – Redd Barna

9. jan. 2023 — Hvert år opplever mange kommuner at noen elever ikke møter på skolen uten at de kjenner årsaken. Alle barn som er bosatt i Norge har rett og …

Gratis undervisningsmateriell om barns rettigheter, forebygging av mobbing, nettvett, beskyttelse mot vold og overgrep, og demokrati.

Barn som ikke møter på skolen – for skoler og skoleeiere – Udir

Barn som ikke møter på skolen – for skoler og skoleeiere

15. okt. 2021 — Å starte på skolen for aller første gang er en stor begivenhet i et menneskes liv. Er du spent på hvordan det vil bli for barnet ditt å …

Regelverkstolkninger for barnehage, skole og opplæring

Har du barn som skal begynne på skolen? Her er noen tips!

Har du barn som skal begynne på skolen? Her er noen tips! – Fredheim skole

Når du går på skolen, har du både rettigheter og plikter. Alle barn har rett til utdanning står det i Grunnloven, FNs barnekonvensjon og Opplæringsloven.

Å starte på skolen for aller første gang er en stor begivenhet i et menneskes liv. Er du spent på hvordan det vil bli for barnet ditt å begynne på skolen?

Rettigheter på skolen – Barneombudet

Rettigheter på skolen – Barneombudet

Bruk av personopplysninger i skole og barnehage … Personvern og nettvett for barn og unge … Kan skolen/barnehagen legge ut bilder av barna på nett?

Når du går på skolen, har du både rettigheter og plikter. Alle barn har rett til utdanning står det i Grunnloven, FNs barnekonvensjon og Opplæringsloven.

Barn, unge og skole – Datatilsynet

Barn, unge og skole | Datatilsynet

Foreldre som har barn sammen skal treffe mange viktige avgjørelser i barnets liv. En av disse avgjørelsene er hvilken skole barnet skal gå på.

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på?

Skolevalg – hvem bestemmer hvilken skole barnet skal gå på? – Advokathjelp i foreldretvister

Barnet må skrives inn på nærskolen selv om. du skal søke om utsatt skolestart; du skal søke om skolebytte til en annen skole enn nærskolen …

Innskriving og tildeling av skoleplass – Oslo kommune

Innskriving og tildeling av skoleplass – Skoleoversikt og skolekrets – Oslo kommune

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til i nærmiljøet. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole.

Les om tildeling av skoleplass i Osloskolen, og finn generell informasjon om å begynne på skolen.

Skoletilhørighet – Bergen kommune

Bergen kommune – Skoletilhørighet

Elever i grunnskolen har rett til å gå på den skolen de hører til i nærmiljøet. Du kan søke om å få barnet ditt inn ved en annen skole. Kommunen avgjør om søknaden blir innvilget.  

Keywords: skole barn, barn skole, barn på skolen