Rammer særlig barn og unge

Kronikk: Et tøft år for mange, men særlig for barn og unge

Kronikk: Et tøft år for mange, men særlig for barn og unge | UNICEF

12. mar. 2021 — Stengte skoler og nedstengte lokalsamfunn, har enorme konsekvenser for barn og unges læring, deres sosiale liv – og også familieliv. Særlig får …

Det har vært et tøft år, særlig for barn og unge. Nå går det mot stengte skoler flere steder i landet, og tiltak som vil ramme barn og unge hardest.

Psykiske plager og lidelser hos barn og unge – FHI

Psykiske plager og lidelser er vanlige blant barn og unge. Forekomsten av ulike lidelser og plager varierer mellom kjønn og aldersgrupper.

Barn og unges fysiske helse – FHI

7. okt. 2014 — Med fysisk helse mener vi både livsstilsfaktorer som påvirker barn og ungdoms helse, og sykdommer som rammer barn og ungdom.

Norske barn og ungdommer har i hovedsak god fysisk helse. Mange starter imidlertid voksenlivet med risikofaktorer for dårlig helse senere i livet.

Barn og unge rammes hardt av pandemien

Barn og unge rammes hardt av pandemien – Psykososial beredskap

Ungdom er en viktig målgruppe for tiltak, særlig knyttet til psykisk helse. Aktiviteter og tilbud for ungdom bør opprettholdes i den grad det er mulig. Kommuner …

1. Barn og unge – generelle råd – Helsedirektoratet

Barn og unge – generelle råd – Helsedirektoratet

9. mai 2022 — Barn og unge 6–17 år bør begrense tiden i ro, særlig passiv skjermtid på fritiden · Balanse mellom aktivitet og tid i ro · Skjermtid · Tilpasning …

Helsedirektoratet.no retter seg mot deg som arbeider innen helse- og omsorgstjenesten.

8. Barn og unge med særlige behov – Helsedirektoratet

31. mar. 2022 — Øvrige anbefalinger i retningslinjen gjelder også for barn og unge med særlige behov. Gruppen er heterogen. Felles for mange av disse barna …

Norge ønsker forbud mot adferdsbasert markedsføring mot …

Norge ønsker forbud mot adferdsbasert markedsføring mot barn og unge på nett – regjeringen.no

28. feb. 2022 — Barn og unge er særlig sårbare for påvirkning gjennom reklame, og derfor rammer også adferdsbasert markedsføring barn og unge spesielt.

– Barn og unge er en sårbar gruppe med særlig behov for beskyttelse. Derfor ønsker regjeringen at det innføres et forbud mot adferdsbasert markedsføring rettet mot barn og unge, sier kommunal- og distriktsminister Bjørn Arild Gram.

Strenge tiltak har store konsekvenser for barn og ungdom

Strenge tiltak har store konsekvenser for barn og ungdom – Barneombudet

30. des. 2021 — Å innføre strenge koronatiltak som rammer barn og unge koster, særlig for de barna som allerede er i en sårbar situasjon.

Nå trenger vi modige politikere med et barneperspektiv både nasjonalt og lokalt. Det er viktig for barn at skoler og fritidsaktiviteter holdes åpne.

Når barn trenger mer. Omsorg og rammer. Rapport fra …

Når barn trenger mer. Omsorg og rammer. Rapport fra Helsetilsynet 9/2019

bidratt til å avdekke en liten gruppe barn som er i særlig sårbare livssituasjoner. … barnevern og PHBU (psykisk helsevern for barn og unge).

Dette er de ti mest sårbare gruppene i Norge – Røde Kors

16. aug. 2022 — Røde Kors har kartlagt gruppene med de største humanitære utfordringene i Norge, og det er særlig barn og unge som rammes.

Norge er et godt land å bo i for de aller fleste, men ikke for alle. Røde Kors har kartlagt gruppene med de største humanitære utfordringene i Norge, og det er særlig barn og unge som rammes.

Keywords: rammer særlig barn og unge