Psykiske problemer hos barn

Psykiske plager og lidelser hos barn og unge – FHI

Barn og unge påvirkes på ulike måter når noen i familien har psykiske problemer eller en psykisk sykdom. Åpenhet og forutsigbarhet er viktig for at barn som …

Psykiske plager og lidelser er vanlige blant barn og unge. Forekomsten av ulike lidelser og plager varierer mellom kjønn og aldersgrupper.

Depresjon hos barn og unge – Helsenorge

du kjenner på angst; du har tanker om å ikke ville leve lenger; du tenker på å skade andre eller deg selv; du opplever å ha et vanskelig forhold til mat; du …

Barn og unge med depresjon skjuler ofte følelsene sine. Som forelder kan det være vanskelig å bedømme om barnet har en vanskelig periode eller om det lider av en depresjon.

Psykiske lidelser hos barn og unge – pakkeforløp – Oslo …

Barn med psykisk sykdom i familien – Helsenorge

Derfor er det riktig at psykiske lidelser og rusmiddelproblemer hos foreldre kan ofte bli en byrde for barna, spesielt hvis problemene er alvorlige, …

Mange barn opplever å være pårørende i løpet av sin oppvekst. Når noe skjer med foreldre eller søsken, påvirkes barnas hverdag.

Også barn kan få alvorlige psykiske lidelser, noe som vil …

Psykiske lidelser hos barn og unge – pakkeforløp – Oslo universitetssykehus

Bipolare lidelser har symptomer med store variasjoner i aktivitetsnivå og humør. Det er alvorlige sykdommer, men tilstanden er ofte vanskelig å oppdage hos …

Pakkeforløp for psykiske lidelser, barn og unge, skal bidra til at du får helhetlig hjelp uten at du må vente unødig. I pakkeforløpet legges det ti…

Psykisk sykdom hos barn og symptomene å se etter

Psykiske problemer: Også barn kan få alvorlige psykiske lidelser, noe som vil påvirke hele familien

Generelle kjennetegn ved psykiske plager: · fysiske helseplager som problemer med søvn, lite matlyst, smerter i kroppen · angst og depresjon, uttrykker lite glede …

I alvorlige tilfeller kan hjelpen komme hjem til familien.

Barn av foreldre med psykiske lidelser

Psykisk sykdom hos barn og symptomene å se etter – Veien til Helse

Symptomene på psykisk sykdom hos barn er ikke lett å gjenkjenne. Hvis du har spørsmål om dette, bør du ta kontakt med en terapeut.

Bipolar lidelse hos barn og unge – NHI.no

Barn av foreldre med psykiske lidelser | Norsk forening for kognitiv terapi

Ungdom og psykiske vansker – Bufdir

Bipolar lidelse hos barn og unge – NHI.no

Psykisk helse: Barn og unge trenger trygghet og støtte fra …

Ungdom og psykiske vansker | Bufdir

Det kan være tøft å være forelder når ungdommen ikke har det bra. Hva er «normale» utfordringer og når må det ses på som psykiske vansker? Hvordan kan vi foreldre hjelpe?

Keywords: psykiske problemer hos barn