Fakta om samer for barn

Temahefte om samisk kultur i barnehagen – Regjeringen.no

Dette temaheftet er ment som hjelp for alle som arbeider med samiske barn og samiske tema i barnehagen, og som ikke har inngående kjennskap til samiske språk og …

Samer | SPIRESERIEN

La elevene forske på søljer. Hvorfor er søljer så viktig i samisk kunst og bunadtradisjonen. La elevene se på om søljer brukes til hverdagen eller til fest.

Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag? – Redd Barna

Lær om hvorfor vi feirer samenes nasjonaldag og hvorfor akkurat 6. februar ble en viktig dato i arbeidet for urfolks rettigheter i Norge.

Lær om samenes nasjonaldag med filmen “Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag?” med tilhørende undervisningsopplegg for 5.-10. trinn.

Prosjekt om samer – Daria.no

Fakta om samene, klærene deres, flagget, kultur m.m. … Denne gangen skulle barn i samiske distrikter få undervisning på samisk frem til ungdomskolen.

Om samer i Norge. Fakta om samene, klærene deres, flagget, kultur m.m

– Samene er vår urbefolkning, og en viktig del av norsk kultur …

6. feb. 2020 — FAKTA Dette sier rammeplanen: «Barnehagen skal legge til rette for kulturmøter, gi rom for barnas egen kulturskaping og bidra til at alle barn …

7 fakta du kanskje ikke visste om samer – Startsiden

Fra gammelt av ble samenes tradisjonelle klesdrakt laget av skinn og ull. Vinterdrakten hadde en innerpels av reinskinn med hårene vendt innover og en ytterpels …

Samer – Store norske leksikon

samer – Store norske leksikon

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles …

Samene er et urfolk som har sine tradisjonelle bosettingsområder i Norge, Sverige, Finland og Russland. Landområdet som samefolket tradisjonelt bebor kalles Sápmi. Den samiske befolkningen bor spredt i alle de land som har delt Sápmi mellom seg, både i og utenfor det tradisjonelle bosettingsområdet. Man anser vanligvis at de fleste samer bor i nordre Fennoskandia og i Nord-Europas større byer.

Samefolkets dag – UNDERVISNINGSMETODER

Sápmi (det området som bebos av samer og som tradisjonelt har vært samisk bosetningsområde) … Video V/Redd barna: Hvorfor feirer vi samenes nasjonaldag?

Eksempler:

Lær om samefolket – Min stemme

Min stemme

La barna bearbeide det de ser på bildet gjennom å tegne, skrive og snakke sammen om det de ser. I etterkant kan lærer ha en dialog om samer og samisk kultur …

Faktabok for barn om samer – NRK

9. aug. 2012 — Boken er den første i sitt slag. Skåden: – Grunnleggende fakta. Sigbjørn Skåden. Forfatteren av boken, Sigbjørn Skåden, syns bokprosjektet var …

Keywords: fakta om samer for barn